ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta
Szlaki turystyczne > Szlak miejski w Kielcach

SZLAK MIEJSKI W KIELCACH


Kielce jest stolicą województwa świętokrzyskiego od 1999 roku. Miasto ma powierzchnię 109,4 km2, liczy około 200 tys. mieszkańców. W stolicy regionu znajduje się wiele ciekawych i unikatowych zabytków architektury i budownictwa
( wszystkich około 250) na skalę krajową i europejską. Miasto jest zwane "największym muzeum geologicznym pod gołym niebem" z racji istniejących tutaj rezerwatów przyrody nieożywionej(geologicznych): Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowicei Biesak Białogon. W sercu miasta znajdują się nieczynne kamieniołomy z wychodniami skalnymi reprezentującymi prawie wszystkie okresy Ziemi z wieloma skamieniałościami, rzadkimi układami tektoniki fałdowej, zjawiskami i procesami krasowymi. Kielce to także miasto cennych i unikatowych zabytków:
Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1171 r., Pałac Biskupów Krakowskich z 1641 roku. Jedyna w Polsce zachowana rezydencja z XVII wieku z jedną z najciekawszych i najcenniejszych ekspozycji malarstwa polskiego obejmująca 250 obrazów 125 artystów.
Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha, najstarszy w Kielcach
( obecny jest z 1763r) Zabytkowe kamienice i budynki użyteczności publicznej Rynku, Placu Wolności oraz ulicy Sienkiewicza - popularnego deptaku Kielc.
W Kielcach znajdują się także ciekawe muzea, np:
Muzeum Narodowe
Muzeum Zabawy i Zabawek
Muzem Stefana Żeromskiego
Muzeum Geologiczne

czerwony Szlak Miejski w Kielcach(szlak pieszy)

Ogólnie
Najciekawsze zabytki Kielc oraz osobliwości przyrodnicze miasta możemy ogladać spacerując miejskim szlakiem, który swój początek ma na Placu Niepodległości przy Dworcu PKP. Szlak oznakowany jest na czerwono. W ciągu ostatnich dwóch lat został odnowiony i jest bardzo czytelny.
Przebieg i długość szlaku
Szlak ma długość 7,6 km. Można go przejść w ciągu jednego dnia.
Przebieg
Plac Niepodległości - parking przy hali Widokowo - Sportowej przy ulicy Armii Krajowej - ulica Karczówkowska(kładka nad torami) - kościół garnizonowy przy ulicy Karczówkowskiej - Skwer harcerski im Szarych Szeregów - Kadzielnia
( taras widokowy) - Skrzyżowanie Alei Legionów z ul. Gagarina - Plac Józefa Gagarina( Wojewódzki dom Kultury) - Pomnik Czynu Legionowego - dworek "Karsza" na ulicy Jana Pawła II 12 - park miejski im Stanisława Staszica
( wejście od strony Jana Pawła II) - kościół Św. Trójcy - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego na ulicy Jana Pawła II - Dyrekcja Muzeum Wsi Kieleckiej na Jana Pawła II 6 - Plac Panny Marii (Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii) - Plac Zamkowy( Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Narodowe) - Ulica Zamkowa 3(zespół zabudowy gospodarczej) - Ulica Zamkowa 3(Pałacyk Zielińskiego) - ulica Stanisława Staszica(źródło Biruty) - Ulica Henryka Sienkiewicza - Plac Moniuszki( KCK, obelisk) - Plac Św. Wojciecha (kościół )
- Rynek - Aleja IX Wieków Kielc(dawna Synagoga) - Aleja IX Wieków Kielc
( Urząd Wojewódzki) - ulica Paderewskiego - Ulica Sienkiewicza47
( d. gmach Towarzystwa Wzajemnego Kredytu) - Plac Niepodległości(dworzec PKP)

Opis i zdjęcia wybranych miejsc szlaku miejskiego

PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH

palac

Fot. Wejście do pałacu. Loggia wejściowa. Zauważalna zasady troistości.
Trzy arkadowe łuki. Ponad nimi trzy herby: "Korab",
"Orzeł Wazów ze Snopkiem" i "trzy Korony"

Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków Kielc. Uznawany jest za jedyną zachowaną w Polsce rezydencję z XVII wieku. Został wzniesiony wlatach
1638-1642 z inicjatywy biskupa Jana Zadzika. Głównym budowniczym był Włoch Giovanni Pancino, projektantem -Jan Trevano. Budowla powstała z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Zadzik był wpływową osobą na dworze króla Zygmunta II Wazy, piastował urząd Kanclerza. W latach 1637 - 1638 biskup popadł w niełaskę i został odsunięty od polityki. Zaczął chorować, był w podeszłym wieku. Chciał pozostawić po sobie coś co byłoby pomnikiem jego zasług i czynów. Postanowił wybudować pałac w formie okazałej rezydencji, będącej świadectwem jego głębokiej wiary katolickiej(zasada troistości - oddanie czci Trójcy Świętej) oraz zasług
w dyplomacji - plafony, herb Korab. Z tyłu pałacu( zachodnia część Wzgórza Zamkowego) rozpościerał sie 0,9 ha ogród włoski ( dziś jest także dostępny dla zwiedzających.) Bogate jest wyposażenie wnętrz pałacu. Na parterze mieszcza się: kasa muzeum, wystawa dawnego uzbrojenia europejskiego i wschodniego, Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

ogrod

Na piętrze znajdują się: Pokoje Prałatów, Sala Rycerska, Sala Portretowa, Pokoje Senatorskie, Skarbczyk, Sypialnia Biskupia. Najbardziej okazałą salą w pałacu jest Izba Górna Stołowa zwana Salą Portretową. Jest nakryta XVIII wiecznym stropem belkowym złożonym z 21 belek modrzewiowych o 1017 desek.Na fryzie pod stropem z 1642 roku znajduje się 35 obrazów biskupów(poprzedników Zadzika) ujętych w prostokątne ramy. Na ścianie dziennej wiszą portrety biskupów: Zadzika, Piotra Gębickiego, królów: Zygmunta II, Władysława IV oraz herby: Wazów, Zadzika i Kapituły Krakowskiej.

wzgorze

Fot. Wzgórze Zamkowe widziane z ulicy Staszica. Pozostałości fortyfikacji
z Basztą Prochową

Pałac możemy zwiedzać 7 dni w tygodniu,
Dane adresowe:
Pałac i Muzeum Narodowe w Kielcach
Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, Tel. 041 344 40 14