ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
Ochrona przyrody > Świętokrzyski Park Narodowy

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY


Wiadomości ogólne

Powstanie i powiększenie
Świętokrzyski Park Narodowy został założony 1 kwietnia 1950 roku jako drugi park w Polsce. 3 stycznia 1996 roku nastąpiło powiększenie parku o 1560 ha. Powierzchnia i podział Parku
Od 1950 roku do 1996 - 6054,09 ha
W skład ŚPN weszły następujące obszary:
Grzbiet łysogórski, fragment Doliny Wilkowskiej położona w granicach byłego Nadleśnictwa Święta Katarzyna, Góra Psarska, Góra Miejska
Uroczyska: Chrusty, Plecionki, Gawroniec.
Łączna powierzchnia - 5394,06 ha
Góra Chełmowa o pow. 183,65 ha
Uroczysko Serwis Dąbrowa o pow. 183,65 ha
Inne o pow. 220 ha
Od 1996 roku do dziś - 7626,45 ha
Przyłączono część lasów nadleśnictwa Zagnańsk, położonych w Paśmie Klonowskim o pow. 1556,75 ha oraz kompleks "Zapusty" o pow. 4,12 ha.
W 1996 roku Świętokrzyski Park Narodowy podzielono na następujące obwody ochronne: Chełmowa Góra, Święty Krzyż, Dębno, Dabrowa, Podgórze,
Jastrzębi Dół, Święta Katarzyna, Psary, Klonów.

Ochrona przyrody

ŚPN jest w 90% parkiem leśnym. Ochronie podlegają unikatowe na skalę regionu
i kraju zespoły jodłowego boru mieszanego z głównym gatunkiem: jodłą. Występuje tutaj północne występowanie jodły w Polsce. Innym cennym chronionym zespołem leśnym jest buczyna karpacka z dominującym gatunkiem buka. Na terenie ŚPN występuje 5 obszarów ochrony ścisłej.

Ważne: Na terenie parku nie ma rezerwatów. Obiekt chroniony może być albo rezerwatem albo parkiem narodowym lub jedną z osmiu pozostałych wymienionych
w ustawie o ochronie przyrody form ochrony.


Chełmowa Góra
Najstarszy obszar chroniony w Polsce. Założony w 1921 roku. Aktualnie o pwoerzchni pomniejszonej w 1950 roku do 13,36. Ochronie podlega fragment zespołu modrzewia polskiego oraz fragment środkowopolskigo boru mieszanego. Łysica
Założony w 1924 roku. Największy OOŚ o pow. 1186 ha. Ochronie podlegają dwa typowe łysogórskie zespoły leśne: jodłowy bór mieszany oraz buczyna karpacka. Interesującą osobliwością przyrody jest rumowisko skalne powstałe
w plejstocenie zwane gołoborzem.

goloborza

Fot. Gołoborze na Łysicy (612), nawyższym wzniesieniu Gór Świętokrzyskich.

Święty Krzyż
Założony w 1924 roku. Powierzchnia 476 ha. Obszar ten pokrywa okolice drugiego co do wielkości szczyty Gór Świętokrzyskich ( Łyśca - 595m). Podobnie jak w OOŚ łysica ochronie podlega Puszcza Jodłowa( wyżynny bór jodłowy) oraz buczyna karpacka. Na Łyścu znajduje się największe gołoborze łysogórskie
o pow. 5ha. Rumowisko skalne nosi nazwę im. R. Kobendzy wybitnego badacza regionu świetokrzyskiego.
Czarny Las
OOŚ założony w 1954 roku. Położony w zachodniej części Doliny Dębniańskiej. Ten 26 ha obszar chroni grąd mieszany oraz środkowopolski bór mieszany
z domieszką jodły.
Mokry Bór
Założony w 1954 roku. Zlokalizowany w północno zachodniej części ŚPN ,
u północnych podnóży Góry Psarskiej (415) w obszarze źródliskowym rzeki Czarna Woda.Ochronie podlega siedlisko boru bagiennego i trzcinnikowego.
Jest to nietypowe irzadkie siedlisko w ŚPN.

Regilamin ŚPN

Stosownie do Ustawy z dnia 16.10.1991 o Ochronie Przyrody Dz.U. nr 114
z 12.12.1991 roku oraz Rozporządzenia Ministra z dnia z 3.1.1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Dz. U. nr 4 pozycja 29 z 17.01.1996 roku.

1. Zwiedzający Świętokrzyski Park Narodowy zobowiązani są do posiadania biletów wstępu;
2. Ruch turystyczny w ŚPN może się tylko odbywać po wyznaczonych szlakach turystycznych między wschodem a zachodem słońca;
3. Wycieczki naukowe muszą być zgłoszone w dyrekcji parku;
4. Używanie pojazdów na tereni parku jest zabronione z wyjątkiem pojazdów Parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie Dyrekcji Parku;
5. Na obszarze ŚPN zabronione jest:

 • zakłócanie ciszy,
 • wprowadzanie psów bez smyczy,
 • niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej, zbiór kwiatów, jagód, grzybów,
 • niszczenie gleby, uszkadzanie skał,
 • niszczenie źródeł, potoków,
 • niszczenie i zaśmiecanie terenu,
 • łowienie i zabijanie wszelkich zwierząt,
 • wzniecanie ognia, palenie tytoniu,
 • umieszczanie ogłoszeń, tablic
  i napisów,
 • uprawianie handu.
 • park

  6. Personel Parku jest uprawniony do legitymowania osób przebywajacych na Terenie ŚPN, wydawaniapoleceń co do prawidłowego zachowania się oraz nakładania mandatów.
  7. Przebywającym w ŚPN powierza sę pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym jego przyrody.

  regulamin

  Fot. Informacja dla zwiedzających przy bramie wjazdowej do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Hucie Szklanej.

  Ważne! - Wejście GRUP ZORGANIZOWANYCH na teren ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO tylko w obecności przewodnika świętokrzyskiego, pracownika dydaktycznego Parku. Na organizatorów i opiekunów grup bez zapewnionego przewodnika będą nakładane mandaty.
  Ceny biletów wstępu w 2014/2015 roku
  Bilet normalny ważny jeden dzień -6,5zł PLN
  Bilet ulgowy ważny jeden dzień - 3,25 zł PLN
  Bilet normalny tygodniowy - 10 zł PLN
  Bilet ulgowy tygodniowy - 5 zł PLN
  Bilety jednodniowe uprawniają w tym samym dniu do jednorazowego wejścia na platformę widokową na gołoborza, Muzeum Przyrodniczo - Leśnego, oraz wszystkie płatne odcinki szlaków przebiegających przez teren ŚPN.
  Szlaki niebieski: Nowa Słupia - Sanktuarium Świetokrzyskie na Łyścu
  ( tzw Droga Królewska), Szlak czerwony na odcinku: Święta Katarzyna - Huta Szklana oraz łączący Trzciankę z Sanktuarium Świętokrzyskim na Łyścu.
  Ulgi przysługują: studentom, uczniom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprwanym, żołnierzom służby czynnej.