ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta
Informator turystyczny > Cykliczne imprezy kulturalne

CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE


Powiat kielecki

Powiat konecki

Powiat starachowicki


Powiat kielecki
Kielecki
DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE Impreza odbywająca się
w Nowej Słupi już od kilkudziesięciu lat. Ma na celu promocję gminy Nowa Słupia oraz Województwa Świętokrzyskiego. Odbywa się w trzeciej dekadzie sierpnia. Jest to jedyny w tej części Europy Festyn Archeologiczny, który w ciekawy sposób przedstawia proces wytopu żelaza w starożytnych piecach zwanych dymarkami. Oprócz zaprezentowanego hutnictwa możemy zobaczyć popisy kowali, rudników, garncarzy.
Od 2001 roku imprezie towarzyszy również pokaz walk "miejscowej ludności"z Rzymianami sprzed 2000 lat. Ciekawa, interesująca impreza promująca przebogate dziedzictwo kulturowe środkowej części Gór Świętokrzyskich.
WYTOPKI OŁOWIU Impreza odbywająca się w pierwszą lub drugą niedzielę czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni koło Kielc. Jest to impreza folklorystyczna organizowana od szesnastu lat. Największymi atrakcjami są wytop ołowiu, bicie monety, pokaz pędzenia dziegciu i smoły drzewnej, produkcji węgla drzewnego. Poza tym będąc na terenie skansenu można poznać zawody na wymarciu: kowala, bednarza, rymarza, garncarza. Uzupełnieniem imprezy są kiermasze pieczywa wypiekanego w tradycyjny sposób, miodu, wosku. Na scenie są występy zespołów ludowych.
Reasumując wspaniała impreza folklorystyczna, mająca na celu przybliżyć nam wymierające zawody oraz ocalić od zapomnienia kulturę ludową.

Powiat konecki
konecki
DNI KOŃSKICH Impreza organizowana w ostatni tydzień sierpnia przez UM w Parku Tarnowskich w Końskich.
Ma na celu pokazanie osiągnięć gospodarczych miasta i gminy Końskie. Promuje również walory przyrodnicze oraz kulturalne gminy. W imprezie biora udział goście zaproszeni ze słowackiej Sali oraz ukraińskiego Mogileva Podolskiego. Imprezie towarzyszy szereg imprez sportowych.
Oto najważniejsze z nich: wyścigi kolarskie - wyścig kolarski Szlakiem Walk Partyzantów Armii Krajowej oraz wyścig kolarski "Szlakiem Walk mjr Hubala"
KUŹNICE KONECKIE Cykliczna impreza organizowana przez Powiat konecki w trzeciej dekadzie lipca. Nazywana jest Festiwalem Technologiczno - Turystycznym. Ma na celu propagować unikatowe walory zabytkowe Staropolskiego Okręgu Przemysłowego zlokalizowane w powiecie koneckim. Impreza organizowana jest równocześnie w trzech obiektach: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wlk, Kuźni wodnej
w Starej Kuźnicy (gmina Końskie), w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu ( gmina Ruda Maleniecka).
KONECKI WRZESIEŃ Impreza organizowana przez UM
w Końskich na początku września w Parku Miejskim im. Tarnowskich. Ma charakter patriotyczno - artystyczny. Upamiętnia bojowników o wolność w czasie II Wojny Światowej. W skład obchodów koneckiego wześnia wchodzą Apel Poległych na Cmentarzu w Końskich, spotkania
z partyzantami AK, wycieczka po miejscach akcji partyzanckich zgrupowań armii podziemnej walczącej z okupantem hitlerowskim.

Powiat starachowicki
starachowicki
JARMARK U STARZECHA Impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach w ostatni weekend maja lub pierwszy czerwca. Miejsce imprezy: Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ulica Wielkopiecowa
1. Celem imprezy jest kultywowanie tradycji przemysłowej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
"ŻELAZNE KORZENIE" - PIKNIK ARCHEOLOGICZNY Impreza organizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w trzeciej dekadzie maja
w Starachowicach na terenie Muzeum Przyrody i Techniki na ulicy Wielkopiecowej. Celem imprezy jest pokazanie
i przybliżenie tradycji hutnictwa świętokrzyskiego na terenie Doliny Kamiennej w okresie od I do III wieku.