ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta

MUZEA


Powiat buski
busko
Muzeum Ziemi Buskiej, Busko Zdrój. Tel/fax 041 370 81 42 Muzeum Klasztoru Reformatów. Klasztor O.O. Sercanów
Kąty Stare, 28-130 Stopnica, tel 041 377 90 49
Ekspozycja Ziół Ponidziańskich w starym młynnie z 1864 roku Niziny- Młyńczyńska 159, tel. 606 708 377
Muzeum regionalne w Wiślicy - Dom Długosza,
tel. 041 379 21 64




Powiat jędrzejowski
Jedrzejów
Muzeum Im. Przypkowskich w Jędrzejowie
Plac T. Kościuszki 7-8, tel. 041 386 24 45 Ekspozycja zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych.
Biblioteka starodruków.
Muzeum Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach Tel. 041 381 45 70 Ul. Kacpra Wawelskiego 7, Nagłowice Otwarte:
8:00 - 16:00(pon - sob), 9:00 - 17:00 (niedziela)




Powiat kielecki
Kielecki
Muzeum Przyrodniczo Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Muzeum Więziennictwa Święty Krzyż, 26-004 Bieliny. Tel. 041 317 70 87 Uwaga: Od 1.12.2010 muzeum przyrodniczo - leśne ŚPN po ponad 1,5 rocznym remoncie ponownie otwarte. Na gości czeka nowa, multimedialna wystawa. Ceny biletów: 8 zł (cały), 4 zł (ulgowy)
Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance Miedzianka, budynek byłej szkoły podstawowej.
Tel. 041 315 18 29 Dojazd: 10 km od Chęcin w stronę Małogoszczy trasą 762, na obwodnicy chęcińskiej skręcamy na Polichno, lub w Bolminie na Zajączków.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. M. Radwana
Ul. Świętokrzyska 59, 26-006 Nowa Słupia, Tel. 041 317 70 18
Muzeum Narodowe w Kielcach Plac Zamkowy 1,
25-010 Kielce, Tel. 041 344 40 14
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
Ul. Jana Pawła II 5, 25-013 Kielce, 041 344 40 14
Muzeum Zabawkarstwa Ul.Plac Wolności 2, Kielce,
Tel. 041 34 440 78
Muzeum Zbiorów Geologicznych, Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego. Kielce, ul. Zgoda 21, Tel. 041 361 25 37
Muzeum Historii Kielc Kielce, Ul. Leonarda 4.
Tel. 041 340 55 20
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
26-067 Strawczyn, Tel. 041 303 04 26
Muzeum Wsi Kieleckiej- Park Etnograficzny w Tokarni Tokarnia 303, Chęciny, tel 041 315 41 71
Ośrodek Tradycji Garncarstwa Ceramiczna 13,
Chałupki 26-026 Morawica Tel. 041 311 97 02

Powiat konecki
konecki
Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Sielpia33, 26-200 Końskie, tel 041 372 02 93
Muzeum Techniki w Maleńcu Ruda Maleniecka, 26-242,
tel. 041 373 11 42
Izba Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej Końskie, ul. Zamkowa 7, tel. 041 372 31 70 Uwaga. Ze względu na zburzenie budynku, w którym była siedziba Izby, muzeum nieczynne do odwołania. Muzeum Etnograficzno - Historyczne w Fałkowie Fałków, Plac Kościelny 15 A, tel. 044 787 35 44 Dojazd drogą krajową nr 42 Końskie - Radomsko


Powiat pińczowski
pinczow
Muzeum Regionalne w Pińczowie Ul. Piłsudskiego 2A,
tel. 041 357 24 72 mail: mrpinczow@wp.pl
Wystawy stałe: Pradzieje Ponidzia, Adolf Dygasiński,
Życie i twórczość, Wystawa przyrodnicza, Renesansowa Synagoga, Sławne i Znane Postacie w dziejach Pińczowa.

Samorządowy Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia Pałac Wielopolskich w Chrobrzu Tel. 041 356 42 51



Powiat sandomierski
sandomierski
Muzeum Okręgowe w Zamku Kazimierskim w Sandomierzu
ul. Zamkowa 14, 27-600 Sandomierz tel. 015 644 57 57
Muzeum Diecezjalne w Domu Długosza Ul.Długosza9,
27-600 Sandomierz, mail: muzeum@sandomierz.opoka.org.pl

SULISŁAWICE
Izba Pamięci Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie"
Sulisławice 91, 27-670 Łoniów Tel. 015 866 93 62



Powiat skarżyski
skarzyski
Muzeum im. Orła Białego ul. Słoneczna 90,
26-110 Skarżysko Kamienna Tel. 041 253 13 31

Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Matrylologii
Wsi Polskich
Michniów 38A, 26 - 130 Suchedniów
Tel. 041 254 51 62 Czynne: pon - piatek od 8:00 do 16:00
sobota, niedziela po uzgodnieniu telefonicznym.




Powiat starachowicki
starachowicki
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura Starachowice, Ulica Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice
Tel. 041 275 40 83.
MUZEUM OTWARTE PONOWNIE OD 10.10.2010!!!!
Klasztor i Muzeum Ojców Cystersów w Wąchocku
Wąchock, ulica Kościelna 14, Tel. 041 271 50 66 Obiekt jest dostępny do zwiedzania przez cały tydzień w następujących godzinach: 9;00 - 12:00, 13:30 -17:15, 18:05 - 18:30
( dni powszednie) 09:00 - 13:00, 14:30 - 17:15,
18:05 - 18:30 ( w niedziele i święta)
Zwiedza się: romański kościół cysterski przełomu XII i XIII wieku, klasztor ( kapitularz, fraternia, refektarz, karcer), Muzeum Ojców Cystersów.

Powiat ostrowiecki
OSTROWIECKI
Rezerwat Archeologiczno - Przyrodniczy i Muzeum
w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego

Krzemionki, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. 041 262 09 78