ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta
Szlaki turystyczne > Szlaki świętokrzyskie

SZLAKI ŚWIĘTOKRZYSKIE


Wybrane szlaki piesze

czerwony Szlaki czerwone

niebieski Szlaki niebieskie


Szlak czerwony, im. Edmunda Massalskiego

łysica
Fot. Łysica (612m n.p.m.). Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Na wierzchołku wzniesienia gruzowisko skalne, zwane gołoborzem.
Długość szlaku: 105 km
Przebieg szlaku: Kuźniaki - Perzowa Góra
( kapliczka Św. Rozalii) - Skały Piekło - Kamień
- Diabelski Kamień - Ameliówka - Góra Wymyślona - Święta Katarzyna - Łysica - Kakonin - Huta Szklana - Łysiec( 595 m n.p.m.)
z Sanktuarium Świętokrzyskim - Jeleniowska Góra - Szczytniak ( 554 m n.p.m.) - Gołoszyce.
Opis szlaku: Najdłuższy szlak Ziemi Świętokrzyskiej. Przebiega przez główne pasma Gór Świętokrzyskich: Oblęgorskie, Tumlińskie, Masłowskie, Łysogórskie, Jeleniowskie. Przecina tereny o bogatych walorach przyrodniczych
i kulturowych.
Wybrane walory przyrodnicze: Góra Perzowa, rezerwat Barania Góra, kamieniołom Ciosowa, Góra Grodowa, Diabelski Kamień, gołoborza na Łysicy, Puszcza Jodłowa od Huty Szklanej do Łyśca, rezerwat przyrody - Góra Jeleniowska.
Wybrane walory kulturowe: Kapliczka Św. Rozalii, Kamienne Kręgi, Krajno - pomnik poświęcony partyzantom Ziemi Kieleckiej, Święta Katarzyna. Klasztor Bernardynek Klauzurowych, kapliczka i źródełko Św. Franciszka, Kakonin - zabytkowa chałupa, Kapliczka Św. Mikołaja, klasztor świętokrzyski
( muzeum Przyrodniczo - Leśne, Muzeum Więziennictwa, kościół Św. Trójcy, klasztor pobenedyktyński, Krypta, Skryptorium i Kaplica Oleśnickich.

Szlak czerwony, Kielce - Chęciny

chenciny
Fot. Średniowieczne ruiny zamku w Chęcinach
Długość szlaku: 45,5 km
Przebieg szlaku: Wąchock - Polana Wykus - Bodzentyn - Góra Miejska(426) - O.O.Ś Czarny Las - Źródełko Św. Franciszka - Święta Katarzyna - Krajno - Wilków - zalew w Wilkowie - Mąchocice Kapitulne - Cedzyna.
Opis szlaku: Szlak rozpoczyna się w Wąchocku, jednym z najmniejszych miasteczek województwa świętokrzyskiego. Zamieszkuje tutaj około 3100 mieszkańców. Najważniejszym zabytkiem, perłą architektury romańskiej jest opactwo cysterskie z kościołem pw. Św Floriana. Zostało założone w 1179 wieku przez Cystersów przybyłych z francuskiego Morimond. Do dziś zachowała się oryginalna bryła kościoła na planie krzyża łacińskiego oraz pomieszczenia klasztorne, z których wyróżnia się kapitularz, fraternia, dormitorium, refektarz. W jednej z sal klasztornych znajduje się Muzeum Ojców Cystersów poświęcone walkom narodowo wyzwoleńczym Polaków. Z Wąchocka idąc około 10 km docieramy do Polany Wykus. Znajduje się tutaj zbiorowa mogiła 20 partyzantów, którzy polegli w czasie niemieckiej obławy 28 października 1943 roku. Idąc dalej dochodzimy do uroczyska Wykus, polany oraz wzgórza( 326) o tej samej nazwie. Wiosną 1943 roku stacjonowało tutaj Zgrupowanie Świętokrzyskie AK pod dowództwem "Ponurego" - Jana Piwnika. Na miejscu dawnego obozowiska znajduje się kapliczka Matki Bożej z Wykusu. Okolice Wykusu to serce Lasów Siekierzyńskich wchodzących w skład Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Po przejściu 3 km dochodzimy do Sieradowic, następnych 7 km do Bodzentyna. W tym pięknie położonym nad Psarką 2,3 tys. miasteczku znajduje się wiele ciekawych i unikatowych zabytków takich jak: ruiny zamku bpa Floriana z Mokrska z połowy XIV wieku, kościół pw. Stanisława Biskupa, wyremontowany kościół Św. Ducha, Zagroda Czernikiewiczów. Ma tutaj także siedzibę Świętokrzyski Park Narodowy. Z Bodzentyna kierujemy się na Miejską Górę(426), która położona jest w granicach Świętokrzyskiego parku Narodowego, założonego 1.04.1950. Powierzchnia parku aktualnie wynosi 7626,45 ha. ŚPN podzielony jest na 9 obwodów. 6 kilometrowym odcinkiem będziemy wędrować obwodem Psary, przechodząc w pobliżu jednego z pięciu OOŚ Czarny Las o powierzchni 26,45 ha. Ochronie tutaj podlega grąd jodłowy oraz enklawy śródleśnych łąk. W Świętej Katarzynie warto zwiedzić kościół i klasztor ss. Bernardynek. Z XV wiecznej światyni zachowały się krużganki otaczające wirydarz. Kościół został odbudowany po pożarze w 1847 roku. Warto napić się smacznej wody ze źródełka Św. Franciszka, nigdy niezamarzająca woda działa kojąco na spojówki. Ze Świętej Katarzyny udajemy się do Krajna Zagórze, znajduje się tutaj stok narciarski w wyciągiem. Idąc szlakiem możemy podziwiać piękną panoramę Doliny Wilkowskiej, zwaną Doliną Poetów. Na 34,5 km szlaku znajduje się miejscowość Ciekoty, znajduje się tutaj Żeromszczyzna, czyli miejsce w którym stał dwór należący do Wincentego Żeromskiego, ojca Stefana. To tutaj lata dzieciństwa spędził nasz najwybitniejszy wieszcz ziemi świętokrzyskiej. Pod wiatą możemy odpocząć i podziwiac piękne widoki na Pasmo Łysogórskie z Radostową, Wymyśloną i Łysicą. Na 36,5 km wędrujemy Przełomem Lubrzanki, który odziela pasmo Łysogórskie od Masłowskiego. Jest to przykład przełomu regresyjnego, będącego wynikiem działania erozji wstecznej.Szlak kończy się w Cedzynie. Istniała tutaj w XVIII wieku huta żelaza, w latach sześćdziesiątych powstał na rzece Lubrzanka zbiornik Cedzyna o pow. 56 ha. Znajduje się tutaj przystań dla jachtów i łódek, czyste plaże. Jest to ulubione miejsce wypoczynku letniego Kielczan.
Wybrane walory przyrodnicze: Rezerwat przyrody Wykus, Sieradowicki Park Krajobrazowy, Dolina Psarki, Miejska Góra - Świętokrzyski Park Narodowy, Dolina Wilkowska, przełom Lubrzanki, zbiornik Cedzyna na Lubrzance.
Wybrane walory kulturowe: Opactwo Cystersów w Wąchocku, ruiny zamku w Bodzentynie, kościół Św. Stanisława Biskupa w Bodzentynie, klasztor ss. Bernardynek, Żeromszczyzna.

Szlak czerwony,
Kałków - Godów - Starachowice - Skarżysko Kamienna

brak zdjęcia
Długość szlaku: 54 km
Przebieg szlaku: Szlak rozpoczyna się
w Kałkowie Godowie. W miejscowości w której znajduje się jedno z namłodszych sanktuarium w Polsce i najliczniej odwiedzanych
w województwie świętokrzyskim.
Po zwiedzeniu sanktuarium podążamy za znakami do Godowa,w połowie drogi pomiędzy Godowem a Żuchowcem skręcamy w lewo
i wchodzimy w kompleks Lasów Kryneckich.
Po pokonaniu około 4 km dochodzimy do drogi krajowej nr 42, następnie obo ośrodków wypoczynkowych docieramy do rezerwatu przyrody Skały w Krynkach.Ten ponad 25 ha rezerwat ma na celu ochronę wychodni i form piaskowców powstałych 240 mln lat temu. Wychodzimy z lasu na polną drogę, która nas wiedzie na szczyt, z którego możemy podziwiać piękne widoki Gór Świętokrzyskich.Następnie szlak wiiedzie przez miejscowość Krynki, Brody. Mijając koronę zapory na Zalewie Brodzkim docieramy do drogi Starachowice - Brody. Nastepnie mijamy miejscowość Ruda
( znajduje się tutaj pomnik przyrody - odsłonięcie geologiczne piaskowców),Styków, ulicą Wschodnią wchodzimy do Starachowic.
W tym trzecim co do wielkości mieście woj. Świętokrzyskiego możemy zwiedzić Eko Muzeum im. Pazdura. Ulicami Sportową, widok, Nową, Miłą, Wąchocką, Pogodną wchodzimy
do Wąchocka. W tym małym miasteczku znajduje się unikatowy zabytek czasów średniowiecza kościół i klasztor Cystersów.
Z Wąchocka kierujemy się na Marcinków, Parszów. Ulicą 3 Maja wchodzimy do Skarżyska, dalej ulicą Niepodległości, do kościoła
i sanktuarium MB Ostrobramskiej możemy dojść z dworca ( na ulicę Wileńską).
Wybrane walory przyrodnicze: rezerwat przyrody Skały w Krynkach, pomnik przyrody Skały w Rudzie, Stok-ściana skalna w Krynkach, zalew brodzki, dęby -pomniki przyrody na ulicy Wschodmiej w Starachowicach.
Wybrane walory kulturowe: Sanktuarium
w Kałkowie Godowie,kościół parafialny
z 1727 roku w Krynkach,modrzewiowa brama
w Krynkach, kamienny jaz na Kamiennej
z 1840r, Opactwo Cystersów w Wąchocku
( kościół i klasztor póżnormański), Wielki Piec
w Starachowicach ( obecnie Muzeum Przyrody
i techniki im. Pazdura)

Szlak niebieski, im. Stanisława Malanowicza.
Kuźniaki - Pogorzałe k. Skarżyska Kamiennej.

sielpia
Fot. Największe koło wodne na świecie o średnicy 8,5m. Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wlk
Długość szlaku: 81 km
Przebieg szlaku: Kuźniaki - Góra Dobrzeszowska ( 367 m n.p.m.) - Gruszka
- Węgrzyn - Sielpia Wlk - ścieżka edukacyjna
w Sielpi - Piekło - Niebo - Końskie - Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów - Rezerwat przyrody nieożywionej Skałki Piekło pod Niekłaniem- Rędocin - rezerwat Ciechostowice
- Łazy - cmentarz partyzancki - Pogorzałe PKS.
Opis szlaku: Szlak rozpoczyna się
w miejscowości Kużniaki, położonej pomiędzy Pasmem Dobrzeszowskim a Oblęgorskim. Przebiega przez Pamo Dobrzeszowskie, Wzgórza Koneckie - Wzgórza Niekłańsko
- Bliżyńskie. Szlak bardzo urozmaicony pod względem zróżnicowanych krajobrazów. Wędrując szlakiem mijamy krajobrazy leśne
( Góra Dobrzeszowska, Rezerwat Ciechostowice, dolin rzecznych : Czarnej, Młynkówki, Kamiennej( górnego odcinka), torfowisk i wydm ( Sielpia Wlk, Wlk Wieś), sztucznych zbiorników wodnych: Sielpia, Janów, Stara Kuźnica, Piasek, Furmanów, wychodni skalnych: Skałki Piekło Gatniki, Skałki Piekło pod Niekłaniem. Szlak łączy także miejsca o dużych tradycjach górniczo - przemysłowych regionu konecko - skarżyskiego, takie jak: Kuźniaki, Sielpia Wlk, Stara Kuźnica, Furmanów.
Idąc szlakiem mijamy wiele miejsc upamiętniające walki partyzanckie w czasie
II wojny światowej, tj. Gruszka, Końskie, Wielka Wieś, Niekłań Wlk, Cmentarz partyzancki
z 1943-1944 roku.
Wybrane walory przyrodnicze: Góra Dobrzeszowska(359 m n.p.m.) - wydmy
i torfowisko niskie w Sielpi Wlk - skałki Piekło
w Piekle Gatniki - Dolina Młynkówki - Rezerwat przyrody nieożywionej Skałki Piekło pod Niekłaniem - Rezerwat przyrody ożywionej Ciechostowice.
Wybrane walory kulturowe: Wielki piec
w Kuźniakach - Sielpia Wlk (Muzeum Zagłębia Staropolskiego - Końskie( Oranżeria Egipska
z 1830 roku, Kolegiata p.w. Św. Mikołaja
z XIV wieku, Zespół Pałacowo - Ogrodowy
im. Tarnowskich) - Stara Kuźnica ( Zabytkowa kuźnia wodna) - Furmanów ( pozostałości zespołu wielkopiecowego z zachowaną wieżą gichtociągową).

Szlak niebieski, im. Stanisława Konarskiego PKS Jedlnica - Żarczyce

malogoszcz
Fot. Małogoszcz.
Wzgórze Babinek
Długość szlaku: 21 km
Przebieg szlaku: PKS Jedlnica - Zagaje - Bolmin - Kresy - Góra Czubatka(326m) - Małogoszcz
-Niwa - Ługi - Żarczyce.
Opis szlaku: Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Jedlnicy przy trasie 762 łączącej Kielce z Małogoszczem. Początkowo szlak wiedzie przez wschodnią część Grząb Bolmińskich, następnie w Bolminie za kościołem skręca na południe aby nas doprowadzić na Czubatkę. Na wzniesieniu tym znajduje się pomnik przyrody nieożywionej chroniący grań skalną o długości 50 m oraz formy krasowe: studnie, żłobki, rynny. Z Czubatki kierujemy
się na północ do zbiornika wodnego
( pow. 28 ha) Zakrucze na rzece Łososina
( Wierna Rzeka), przechodzimy mostkiem przez rzekę, następnie trawersujemy górę Brogowice(294). Do Małogoszcza wchodzimy ulicą Pustowojtówny oraz Warszawską.
Warto w tym małym 4 tysięcznym miasteczku zobaczyć: Rynek z zachowanym układem urbanistycznym z okresu XV - XIXw, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z 1595r, zabytkową plebanię, kościółek pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa oraz zbiorową mogiłę powstańców poległych pod Małogoszczem w czasie bitwy Powstania Styczniowego. Schodzimy z Babinka idąc ulicą Konarskiego. Wędrując leśna droga mijamy miejscowośc Niwy, przysiółek Ługi, Żarczyce Duże. Szlak kończy się przy obelisku z tablicą poświęcona pamieci Stanisława Konarskiego
na placu kościelnym w Żarczycach.
Wybrane walory przyrodnicze: Czubatka (326m)- grań wapieni o długości 50m
z zachowanymi formami krasowymi
- Łososina(zbiornik Zakrucze) - Wzgórze Babinek - Wzgórze Sabijanów.
Wybrane walory kulturowe: Kościół pod w.Narodzenia NMP z 1604 w Bolminie. Małogoszcz ( Rynek z zachowanym układem urbanistycznym z okresu XV - XIXw, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z 1595r, zabytkową plebanię, kościółek pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa oraz zbiorową mogiłę powstańców poległych pod Małogoszczem w czasie bitwy Powstania Styczniowego. Nieczynny młyn Pierzchnica. Kościół w Żarczycach

Szlak niebieski, im. E. Wołoszyna Wąchock - Cedzyna

brak zdjęcia
Długość szlaku: 54 km
Przebieg szlaku: Szlak rozpoczyna się
w Kałkowie Godowie. W miejscowości w której znajduje się jedno z namłodszych sanktuarium w Polsce i najliczniej odwiedzanych
w województwie świętokrzyskim.
Po zwiedzeniu sanktuarium podążamy za znakami do Godowa,w połowie drogi pomiędzy Godowem a Żuchowcem skręcamy w lewo
i wchodzimy w kompleks Lasów Kryneckich.
Po pokonaniu około 4 km dochodzimy do drogi krajowej nr 42, następnie obo ośrodków wypoczynkowych docieramy do rezerwatu przyrody Skały w Krynkach.Ten ponad 25 ha rezerwat ma na celu ochronę wychodni i form piaskowców powstałych 240 mln lat temu. Wychodzimy z lasu na polną drogę, która nas wiedzie na szczyt, z którego możemy podziwiać piękne widoki Gór Świętokrzyskich.Następnie szlak wiiedzie przez miejscowość Krynki, Brody. Mijając koronę zapory na Zalewie Brodzkim docieramy do drogi Starachowice - Brody. Nastepnie mijamy miejscowość Ruda
( znajduje się tutaj pomnik przyrody - odsłonięcie geologiczne piaskowców),Styków, ulicą Wschodnią wchodzimy do Starachowic.
W tym trzecim co do wielkości mieście woj. Świętokrzyskiego możemy zwiedzić Eko Muzeum im. Pazdura. Ulicami Sportową, widok, Nową, Miłą, Wąchocką, Pogodną wchodzimy
do Wąchocka. W tym małym miasteczku znajduje się unikatowy zabytek czasów średniowiecza kościół i klasztor Cystersów.
Z Wąchocka kierujemy się na Marcinków, Parszów. Ulicą 3 Maja wchodzimy do Skarżyska, dalej ulicą Niepodległości, do kościoła
i sanktuarium MB Ostrobramskiej możemy dojść z dworca ( na ulicę Wileńską).
Wybrane walory przyrodnicze: rezerwat przyrody Skały w Krynkach, pomnik przyrody Skały w Rudzie, Stok-ściana skalna w Krynkach, zalew brodzki, dęby -pomniki przyrody na ulicy Wschodmiej w Starachowicach.
Wybrane walory kulturowe: Sanktuarium
w Kałkowie Godowie,kościół parafialny
z 1727 roku w Krynkach,modrzewiowa brama
w Krynkach, kamienny jaz na Kamiennej
z 1840r, Opactwo Cystersów w Wąchocku
( kościół i klasztor póżnormański), Wielki Piec
w Starachowicach ( obecnie Muzeum Przyrody
i techniki im. Pazdura)

Szlak niebieski, im. Wacława Żelichowskiego Pińczów - Wiślica

przeslin
Fot. Rezerwat przyrody Przęślin, 500 metrów na wschód od miejscowości Chotel Czerwony.
Długość szlaku: 39 km
Oficjalne otwarcie: 1966,
po modyfikacji szlaku 1977 r.
Przebieg szlaku: Pińczów (PKS)- Wzgórze
z kaplicą Św. Anny - Grochowiska - Wełecz
- Oleszki - rezerwat Winiary Zagojskie
- Skorocice Kolonia - rezerwat skalno - stepowy Skorocice - Chochół - Brzezie Gluzy - Chotel Czerwony - Rezerwat stepowy Przęślin
- Gorysławice - Wiślica
Opis szlaku: Najważniejszy szlak Ponidzia, krainy zwanej polskim stepem. Szlak rozpoczyna się w Pińczowie, mieście malowniczo położonym nad Nidą. W tym dwunastotysięcznym miasteczku zachowało się wiele ciekawych zabytków będących śladem bogatej przeszłości miasta. Na trasie szlaku
w Pińczowie możemy zobaczyć następujące zabytki: Pałac Wielopolskich wzniesiony około 1780 roku, renesansową kaplicę Św. Anny
z XVII wieku. Ze wzgórza na którym znajduje się kaplica roztacza się przepiękny widok na miasto. Po przejściu 12 km docieramy do Grochowisk. Na polach tej wsi 18 marca
1863 roku rozegrała się najkrwawsza bitwa Powstania Styczniowego. Wojska komendanta Langiewicza w sile 3,5 tysiąca zostały całkowicie rozbite, dyktator powstania parę dni póżniej został aresztowany w czasie próby przedarcia się przez granicę z Galicją. Po obydwu stronach zginęło około 600 żołnierzy. Następnie przechodzimy przez małe miejscowości Kameduły, Oleszki, Biniątki. Na końcu wsi Biniątki w odległości około 50 metrów znajduje się rezerwat stepowy Winiary Zagojskie.
Na powierzchni 4,81 ha ochronie podlegają murawy kserotermiczne z wieloma reliktowymi roślinami chronionymi. Roślinność ta porasta ostańce zbudowane ze skał gipsowych. Następnie dochodzimy do miejscowości Skorocice Kolonia, znajduje się tutaj jedyny
w Polsce wąwóz wytworzony w skałach gipsowych. W Skorocicach w 1960 roku utworzono rezerwat skalno - stepowy o pow. 7,7ha. Ochronie podlegają procesy i formy krasu gipsowego takie jak: most skalny, wertepy,bezodpływowe dolinki, wywierzyska i ponory, ostańce denudacyjne skaliste grzędy, jaskinie: Skrocicka o długości 280 m, Jaskinia Dzwonów. Poza tym w rezerwacie Skorocice podziwiać możemy olbrzymie kryształy gipsu gruboskrystalicznego. Wiosną cały rezerwat zamienia się w żółty kobierzec rosnących miłków wiosennych, zawilca wielokwiatowego, ostnicy włosowatej i wielu innych chronionych gatunków. Po zwiedzaniu rezerwatu Skorcocice, który sprawia czasem wrażenie bardzo zarosniętego kierujemy się do Aleksandrowa, tam przechodzimy przez szosę łączącą Busko Zdrój i Wiślicę. Następnie mijamy małe wiejskie przysiółki brzezie - Gluzy, Gaj aby dojść do miejscowości o nietypowej pisowni Chotel Czerwony. Zwraca tutaj uwagę kościół pw.
Św. Bartłomieja, wzniesiony ok. poł. XIV wieku fundacji Jana Długosza. Świątynia stoi na wzgórzu zbudowanym z kryształów gipsu. Znajduje się tutaj około 20 m wykuty w skale korytarz zwany przez miejscową ludność "kuchnią proboszczów". Kryształy gipsu na ścianie wzgórza osiągają imponującą wysokośc 3 metrów. Od kościoła kierujemy się w stronę wschodnią aby dotrzeć do rezerwatu przyrody Przęślin. Ochronie podlega roslinność sucholubna naskalna oraz wyjątkowe formy krystalizacji gipsu zwane jaskółczymi ogonami.Po przejściu następnych 4 km dochodzimy do Gorsyławic, tutaj możemy zwiedzić kościół pw. Św. Wawrzyńca, jedyna świątynia świętokrzyskiej krainy wybudowana bez fundamentów. Za kościołem ukazuje nam się jedna z najstarszych miejscowości w Polsce - Wiślica. W tym byłym mieście o rodowodzie sięgającym IX wieku mieszka około 700 mieszkańców. Będąc w Wiślicy koniecznie należy wejść do Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii z 1350 roku, będący przykładem kościołów ekspiacyjnych tak zwanej serii baryczkowskiej. Jest to pierwszy dwunawowy kościół w Polsce. W podziemiach bazyliki możemy zobaczyć słynną Tablicę Orantów z 1175 roku. Obok Kolegiaty znajduje się Dom Długosza budowany dla mansjonarzy
w 1460 roku oraz pawilon archeologiczny na Placu Solnym. Są tu chronione najstarsze zabytki Wiślicy: pozostałości kościoła
Św. Mikołaja z przełomu X i XI w oraz misa chrzcielna o nieznanym okresie powstania. Będąć w Wiślicy warto jeszcze zwiedzić średniowieczne grodzisko położone około 400 metrów na południowy wschód od Rynku.
Wybrane walory przyrodnicze: Dolina Nidy
w Pińczowie, rezerwaty przyrody: Winiary Zagojskie, Skorocice, Przęślin, Góry Wschodnie. Pomnik przyrody Chotel Czerwony.
Wybrane walory kulturowe: Kaplica Św. anny w Pińczowie, synagoga, zespół popauliński, pałac Wielopolskich, kościół Św. Bartłomieja
w Chotlu Czerwonym, kościół Św. Wawrzyńca
w Gorsyławicach, średniowieczny układ miejski Wiślicy, Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Dom Długosza, Dzwonnica, fundamenty kościoła Św. Mikołaja,
Płyta Orantów w podziemiach Bazyliki.

Szlak niebieski Berezów (PKP) - Suchedniów (PKP)

brak zdjęcia
Długość szlaku: 15 km
Przebieg szlaku: Berezów (PKP) - Jędrów - Ogónów - Michniów - Góra Kamień Michniowski - źródło Burzący Stok - Suchedniów (PKP) ( na trasie Burzący Stok - Opal - Suchedniów(PKP) połączenie ze szlakiem czarnym.
>Wybrane walory przyrodnicze: Rezerwat przyrody Kamień Michniowski - źródło Burzący Stok - pomniki przyrody: Dąb Poziomskiego
w Suchedniowie - drzewostany Lasów Siekierzyńskich.
Wybrane walory historyczne: Młyn Grudzińskich w Suchedniowie - drewniany dworek z XIXI wieku zwany kałamarzykiem
w Berezowie - kościół pw. Św Andrzeja Apostoła z 1758 roku - Muzeum Matrylologii Wsi Polskiej w Michniowie