ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
degusta
Szlaki turystyczne > Ścieżki edukacyjne

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE


Z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej w latach 2004-2008 wytyczono trzy ścieżki edukacyjne w okolicach Końskich:

Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Górna Krasna
Przebiegająca wzdłuż pieszego żółtego szlaku turystycznego o długości 28 km. Założona w 2004 roku, zostało wytyczonych 10 punktów edukacyjnych. Szczegółowy opis w poniższej tabeli:

Nr Punktu
edukacyjnego
Lokalizacja Opis
1. 500 m od kościółka w Wąsoszy Miejsce obserwacji kilku rzadkich gatunków ptaków: paszkota, kruka i kobuza
2. Błotnica, przy moście na Krasne Miejsce obserwacji fauny wodnej i ryb
3. 1 km od wsi Błotnica  w kierunku Krasnej Zachowany las łęgowy, obserwacja dwóch gatunków dzięcioła: zielonego i dużego
4. Duraczów Obserwacja śladów żerowania bobrów
5. Most na rzece Krasna w miejscowości Krasna Obserwacja koryta rzeki w bagiennej części doliny. Punkt do obserwacji wielu gatunków ważek
6. 1,5 km na wschód od Krasnej Śródleśne torfowisko. W tym miejscu masowo występuje owadożerna rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna przygiełka biała. W pogodne letnie dni możemy obserwować małe niebieskie motylki z rodziny modraszków
7. Skrzyżowanie dróg w Gustawowie Łąki ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin: kosaćca syberyjskiego, goryczki wąskolistnej, mieczyka dachówkowatego.
8. Luta II Platforma widokowa z której możemy obserwować naturalne zespoły roślinności bagiennej, a przede wszystkim wielu gatunków ptaków wodno – błotnych. Panorama bagiennej części doliny.
9. Luta II Stanowisko pająka tygrzyka paskowanego
10. Rogowice Stanowisko wielu gatunków motyli, rankiem często możemy usłyszeć klangor żurawi i zobaczyć czarne bociany.

Ścieżka edukacyjna w Sielpi koło Końskich
Wytyczona w sierpniu 2006 roku. O długości 1,5 km, składająca się
z trzech punktów edukacyjnych. Szczegóły w tabeli poniżej:

Nr i nazwa punktu edukacyjnego Lokalizacja Opis
1.Ptaki wodne Sielpi Przy wejściu do lasu od północnej części Sielpi, za ośrodkiem Zafama. opis ptaków wodnych w okolicach Sielpi: łabędzia, żurawia, bociana czarnego.
2.Ptaki leśne okolic Sielpi na 0,8 km, około 200 m od drogi prowadzącej na Skałki Piekło opis ptaków leśnych zamieszkujących róźnorodne siedliska lesne okolic Końskich i Sielpi: samotnik, cietrzew, jarząbek, kobuz, włochatka.
3. Przyroda okolic Sielpi Na 1,1 km przy pomoście na torfowisku Opis przyrody okolic Sielpi. Dwie podstawowe formy terenu: torfowisko oraz wydma śródlądowa.Typowa roślinność torfowiska: modrzewnica zwyczajna, borówka czarna, rosiczka okrągłolistna.
Sielpia

Fot. Tablica nr 3 punktu edukacyjnego p.t. "Przyroda okolic Sielpi" w Sielpi koło Końskich. Wykonanie: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej

Ścieżka edukacyjno - historyczna pt.: "Wasz trud nie został zapomniany"
w Wąsoszu koło Końskich.
Wytyczona w styczniu 2007 roku. składająca się
z dwóch punktów edukacyjnych o długości około 3 km.