ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU

geotravel
kurozlenki
mikopufy
boboraj
ciżemka
neandertalczyk
Świętokrzyskie perły

ŚWIĘTOKRZYSKIE PERŁY


 

Województwo Świętokrzyskie jest wyjątkowym miejscem na polskiej mapie walorów kulturowych oraz przyrodniczych. Położenie regionu w środkowej części Polski przyczyniło się do lokalizacji tutaj wspaniałych i unikatowych zabytków architektury oraz kultury. Czasy epok minionych pozostawiły po sobie liczne perły architektury romańskiej,gotyckiej,renesansowej,barokowej, klasycystycznej.
Są to obiekty zarówno sakralne jak i świeckie.Pozostały także zabytki architektury przemysłowej będące świadectwem wielkich tradycji górniczo - przemysłowych regionu. Oprócz bogatych walorów kulturowych warto wspomnieć o przyrodzie regionu. Województwo Świętokrzyskie wiedzie prym w zakresie ochrony przyrody w Polsce. Ponad 60 % powierzchni województwa objęte jest ochroną.
To tutaj znajduje się jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce, Świętokrzyski Park Narodowy chroniący unikatowe formacje roślinne: wyżynnego boru mieszanego z drzewostanem jodły i buka oraz rzadko spotykane w Polsce ekosystemy gołoborzy. Drugą forma ochrony są parki krajobrazowe.
Na terenie województwa znajdują się dwa zespoły: Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich oraz Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. Daje to w sumie liczbę dziewięciu parków krajobrazowych o powierzchni 136 351 ha powierzchni województwa.Do tej liczby dodać należy 11 obszarów chronionego krajobrazu, 70 rezerwatów przyrody, 701 pomników przyrody. Połączenie wspaniałych walorów przyrodniczych z walorami kulturowymi daje wybuchową mieszankę atrakcji turystyczno - przyrodniczych.
 

Mapa atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego do wglądu po kliknięciu linku poniżej. (Źródło: www.sejmik.kielce.pl)

MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH